EUR 0.0%   USD -0.6%   GBP -0.4%   CHF -0.2%   RUB -1.3%   AUD 0.3%   CAD -0.9%   HRK 0.0%   CZK -0.1%   DKK 0.0%   HUF -0.3%   JPY -0.2%   KWD -0.5%   NOK -0.4%   SEK -0.6%   BAM 0.0%   PLN -0.1%   

Termini

EFEKTIVA - novac koji je fizički prisutan u formi papirnih novčanica ili kovanog novca bilo da je strani ili domaći. Ovo je bankarski termin za gotovinu.

DEVIZE - deviza je svako potraživanje u inostranstvu koje glasi na stranu valutu. Vrlo često se koristi u užem smislu kada označava stranu valutu.

KUPOVNI KURS - ili otkupni kurs se odnosi na cenu u domaćoj valuti po kojoj banke i menjačnice kupuju vašu efektivu (ili devize). Kupovni kurs je uvek manji od srednjeg kursa.

PRODAJNI KURS - cena izražena u domaćoj valuti po kojoj banke i menjačnice prodaju stranu efektivu (ili devize). Prodajni kurs je uvek veći od srednjeg kursa.

SREDNJI KURS - srednja vrednost izmedju kupovnog i prodajnog kursa. Jedino merodavan srednji kurs je srednji kurs Narodne Banke Srbije, sobzirom da banke i menjačnice mogu da različito maržiraju prodajni i kupovni kurs iste valute.

DIREKTA/INDIREKTNA KONVERZIJA VALUTA - način izražavanja vrednosti jedne inostrane valute drugom inostranom valutom. Na primer, ako menjate EUR u USD prvo će te prodati EUR-e po kupovnom kursu, zatim otkupiti USD po prodajnom kursu (indirekta metoda). Direktna metaoda se odnosi na obračun po srednjem kursu i uglavnom je informativnog karaktera. Probajte na konvertoru valuta obe metode.

ADVERTISEMENT