EUR 0.2%   USD 0.4%   GBP -0.1%   CHF 0.4%   RUB 0.3%   AUD 0.2%   CAD 0.3%   HRK 0.1%   CZK 0.1%   DKK 0.2%   HUF -0.2%   JPY 0.5%   KWD 0.4%   NOK -0.2%   SEK -0.2%   BAM 0.2%   PLN -0.2%   
zadnja lista, petak 19.10.2018.

IZNOS

IZ VALUTE

U VALUTU

PO KURSU

Konvertuj

Prodaja EUR

100,00 EUR = 11.853,11 RSD

  • 1 EUR = 118.5311 RSD po srednjem kursu: Narodna banka Srbije
  • odstupanje od kursa NBS-a 0%
  • nominalno odstupanje od kursa NBS-a 0din

Najpovoljnija prodaja EUR

100,00 EUR = 11.616,05 RSD

  • 1 EUR = 116.1605 RSD po kupovnom kursu: Komercijalna banka
  • odstupanje od kursa NBS-a -2%
  • nominalno odstupanje od kursa NBS-a -237.06din

ADVERTISEMENT