EUR -0.1%   USD 0.5%   GBP 0.3%   CHF 0.5%   RUB -0.3%   AUD 0.3%   CAD 0.2%   HRK 0.0%   CZK -0.1%   DKK 0.0%   HUF -0.3%   JPY 0.4%   KWD 0.5%   NOK -0.3%   SEK -0.2%   BAM -0.1%   PLN -0.3%   
zadnja lista, četvrtak 25.04.2019.

IZNOS

IZ VALUTE

U VALUTU

PO KURSU

Konvertuj

Prodaja EUR

100,00 EUR = 11.796,78 RSD

  • 1 EUR = 117.9678 RSD po srednjem kursu: Narodna banka Srbije
  • odstupanje od kursa NBS-a 0%
  • nominalno odstupanje od kursa NBS-a 0din

Najpovoljnija prodaja EUR

100,00 EUR = 11.560,84 RSD

  • 1 EUR = 115.6084 RSD po kupovnom kursu: Komercijalna banka
  • odstupanje od kursa NBS-a -2%
  • nominalno odstupanje od kursa NBS-a -235.94din

ADVERTISEMENT