EUR -0.2%   USD 0.2%   GBP 0.3%   CHF -0.1%   RUB -0.1%   AUD 0.3%   CAD 0.5%   HRK -0.1%   CZK -0.3%   DKK -0.2%   HUF -0.1%   JPY 0.6%   KWD 0.2%   NOK 0.6%   SEK -0.1%   BAM -0.2%   PLN -0.3%   
zadnja lista, petak 15.12.2017.

IZNOS

IZ VALUTE

U VALUTU

PO KURSU

Konvertuj

Prodaja EUR

100,00 EUR = 11.929,88 RSD

  • 1 EUR = 119.2988 RSD po srednjem kursu: Narodna banka Srbije
  • odstupanje od kursa NBS-a 0%
  • nominalno odstupanje od kursa NBS-a 0din

Najpovoljnija prodaja EUR

100,00 EUR = 11.727,07 RSD

  • 1 EUR = 117.2707 RSD po kupovnom kursu: ProCredit bank
  • odstupanje od kursa NBS-a -1.7%
  • nominalno odstupanje od kursa NBS-a -202.81din

ADVERTISEMENT