EUR 0.0%   USD -0.4%   GBP 0.1%   CHF 0.0%   RUB 0.1%   AUD 0.4%   CAD -0.3%   HRK 0.1%   CZK 0.2%   DKK 0.0%   HUF -0.1%   JPY -0.4%   KWD -0.3%   NOK -0.7%   SEK 0.0%   BAM 0.0%   PLN 0.1%   
zadnja lista, četvrtak 17.10.2019.

IZNOS

IZ VALUTE

U VALUTU

PO KURSU

Konvertuj

Prodaja EUR

100,00 EUR = 11.755,63 RSD

  • 1 EUR = 117.5563 RSD po srednjem kursu: Narodna banka Srbije
  • odstupanje od kursa NBS-a 0%
  • nominalno odstupanje od kursa NBS-a 0din

Najpovoljnija prodaja EUR

100,00 EUR = 11.520,52 RSD

  • 1 EUR = 115.2052 RSD po kupovnom kursu: Komercijalna banka
  • odstupanje od kursa NBS-a -2%
  • nominalno odstupanje od kursa NBS-a -235.11din

ADVERTISEMENT