EUR 0.0%   USD 0.1%   GBP -0.2%   CHF 0.0%   RUB -0.8%   AUD 0.1%   CAD -0.2%   HRK 0.1%   CZK -0.3%   DKK 0.1%   HUF -0.6%   JPY -0.1%   KWD 0.1%   NOK 0.4%   SEK -0.1%   BAM 0.0%   PLN -0.5%   
zadnja lista, utorak 20.08.2019.

IZNOS

IZ VALUTE

U VALUTU

PO KURSU

Konvertuj

Prodaja EUR

100,00 EUR = 11.779,99 RSD

  • 1 EUR = 117.7999 RSD po srednjem kursu: Narodna banka Srbije
  • odstupanje od kursa NBS-a 0%
  • nominalno odstupanje od kursa NBS-a 0din

Najpovoljnija prodaja EUR

100,00 EUR = 11.544,39 RSD

  • 1 EUR = 115.4439 RSD po kupovnom kursu: Komercijalna banka
  • odstupanje od kursa NBS-a -2%
  • nominalno odstupanje od kursa NBS-a -235.6din

ADVERTISEMENT