EUR 0.0%   USD -0.3%   GBP -0.2%   CHF -0.6%   RUB -0.6%   AUD -0.2%   CAD -0.1%   HRK 0.0%   CZK 0.2%   DKK 0.0%   HUF 0.0%   JPY -1.0%   KWD -0.4%   NOK -0.6%   SEK -0.2%   BAM 0.0%   PLN -0.1%   
zadnja lista, četvrtak 19.10.2017.

IZNOS

IZ VALUTE

U VALUTU

PO KURSU

Konvertuj

Prodaja EUR

100,00 EUR = 11.912,46 RSD

  • 1 EUR = 119.1246 RSD po srednjem kursu: Narodna banka Srbije
  • odstupanje od kursa NBS-a 0%
  • nominalno odstupanje od kursa NBS-a 0din

Najpovoljnija prodaja EUR

100,00 EUR = 11.709,95 RSD

  • 1 EUR = 117.0995 RSD po kupovnom kursu: ProCredit bank
  • odstupanje od kursa NBS-a -1.7%
  • nominalno odstupanje od kursa NBS-a -202.51din

ADVERTISEMENT