EUR 0.0%   USD 0.5%   GBP 0.2%   CHF 0.3%   RUB -0.6%   AUD 0.4%   CAD 0.3%   HRK 0.1%   CZK 0.3%   DKK 0.0%   HUF -0.2%   JPY 0.2%   KWD 0.5%   NOK 0.2%   SEK 0.4%   BAM 0.0%   PLN -0.2%   
zadnja lista, četvrtak 14.02.2019.

IZNOS

IZ VALUTE

U VALUTU

PO KURSU

Konvertuj

Prodaja EUR

100,00 EUR = 11.816,87 RSD

  • 1 EUR = 118.1687 RSD po srednjem kursu: Narodna banka Srbije
  • odstupanje od kursa NBS-a 0%
  • nominalno odstupanje od kursa NBS-a 0din

Najpovoljnija prodaja EUR

100,00 EUR = 11.580,53 RSD

  • 1 EUR = 115.8053 RSD po kupovnom kursu: Komercijalna banka
  • odstupanje od kursa NBS-a -2%
  • nominalno odstupanje od kursa NBS-a -236.34din

ADVERTISEMENT