EUR 0.0%   USD -0.6%   GBP -0.4%   CHF -0.2%   RUB -1.3%   AUD 0.3%   CAD -0.9%   HRK 0.0%   CZK -0.1%   DKK 0.0%   HUF -0.3%   JPY -0.2%   KWD -0.5%   NOK -0.4%   SEK -0.6%   BAM 0.0%   PLN -0.1%   
zadnja lista, četvrtak 16.08.2018.

IZNOS

IZ VALUTE

U VALUTU

PO KURSU

Konvertuj

Prodaja EUR

100,00 EUR = 11.802,78 RSD

  • 1 EUR = 118.0278 RSD po srednjem kursu: Narodna banka Srbije
  • odstupanje od kursa NBS-a 0%
  • nominalno odstupanje od kursa NBS-a 0din

Najpovoljnija prodaja EUR

100,00 EUR = 11.602,13 RSD

  • 1 EUR = 116.0213 RSD po kupovnom kursu: ProCredit bank
  • odstupanje od kursa NBS-a -1.7%
  • nominalno odstupanje od kursa NBS-a -200.65din

ADVERTISEMENT