EUR 0.0%   USD -0.3%   GBP -0.2%   CHF 0.4%   RUB 0.6%   AUD -0.2%   CAD -0.2%   HRK 0.2%   CZK 0.2%   DKK 0.0%   HUF 0.1%   JPY 0.3%   KWD -0.2%   NOK -0.3%   SEK 0.4%   BAM 0.0%   PLN 0.0%   
zadnja lista, utorak 25.06.2019.

IZNOS

IZ VALUTE

U VALUTU

PO KURSU

Konvertuj

Prodaja EUR

100,00 EUR = 11.791,25 RSD

  • 1 EUR = 117.9125 RSD po srednjem kursu: Narodna banka Srbije
  • odstupanje od kursa NBS-a 0%
  • nominalno odstupanje od kursa NBS-a 0din

Najpovoljnija prodaja EUR

100,00 EUR = 11.555,43 RSD

  • 1 EUR = 115.5543 RSD po kupovnom kursu: Komercijalna banka
  • odstupanje od kursa NBS-a -2%
  • nominalno odstupanje od kursa NBS-a -235.82din

ADVERTISEMENT