EUR 0.0%   USD -0.3%   GBP -0.4%   CHF 0.1%   RUB -0.8%   AUD -1.0%   CAD -0.6%   HRK 0.0%   CZK -0.3%   DKK 0.0%   HUF -0.3%   JPY 0.5%   KWD -0.2%   NOK -0.1%   SEK -0.7%   BAM 0.0%   PLN -0.6%   
zadnja lista, utorak 19.06.2018.

IZNOS

IZ VALUTE

U VALUTU

PO KURSU

Konvertuj

Prodaja EUR

100,00 EUR = 11.814,54 RSD

  • 1 EUR = 118.1454 RSD po srednjem kursu: Narodna banka Srbije
  • odstupanje od kursa NBS-a 0%
  • nominalno odstupanje od kursa NBS-a 0din

Najpovoljnija prodaja EUR

100,00 EUR = 11.613,69 RSD

  • 1 EUR = 116.1369 RSD po kupovnom kursu: ProCredit bank
  • odstupanje od kursa NBS-a -1.7%
  • nominalno odstupanje od kursa NBS-a -200.85din

ADVERTISEMENT